Zadanie 5 - klasztor św. Katarzyny na Górze Synaj

Zdjęcie zostało wykonane na terenie klasztoru św. Katarzyny na Górze Synaj w Egipcie. Wydarzyło się to 26 lutego 2000 roku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Egiptu z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Była to 90. podróż zagraniczna Ojca Świętego i oprócz wcześniej wspomnianego wymiaru jubileuszowego, miała ona wymiar ekumeniczny oraz stanowiła kolejny krok w dialogu międzyreligijnym z muzłumanami.

Klasztor św. Katarzyny został wybudowany w miejscu, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi pod postacią płonącego krzewu. Góra Synaj, to również miejsce, w którym Mojżesz otrzymał od Boga Dekalog z Dziesięciorgiem Przykazań. I to właśnie do Dekalogu nawiązywało papieskie przesłanie pokoju pomiędzy trzema wielkimi religiami monoteistycznymi: chrześcijaństwem, judaizmem i islamem.