Zadanie 1 - Mozaiki

Mozaiki o. Marko Ivana Rupnika
„Ostatnia Wieczerza”
Mozaika autorstwa o. Rupnika ukazuje nam inaczej scenę Ostatniej Wieczerzy niż pozostali autorzy, których prace mieliśmy okazję już podziwiać. Nie widzimy tutaj tylko samej sceny z Wieczernika, ale również dowód zdrady, której dopuścił się wcześniej Judasz. Ojciec Rupnik nie stawia Pana Jezusa w centrum, lecz umiejscawia Go z lewej strony, zaś po przeciwnej stronie możemy zobaczyć Judasza i to on jest tutaj na pierwszym planie. Autor przedstawia nam Ofiarę Jezusa – Jezus ofiarowuje siebie Apostołom, a oni tę Ofiarę przyjmują. Jedyną osobą, która jej nie przyjmuje, która nawet na Jezusa nie patrzy jest Judasz. On przyjął już wcześniej inną ofiarę, którą widzimy za jego plecami – worek z pieniędzmi. Warto zwrócić również uwagę na kolory, którymi posłużył się o. Rupnik – Pana Jezusa i Apostołów przedstawia za pomocą ciepłych i miłych dla oka barw, zaś Judasza przedstawia za pomocą czarnego koloru, który dodatkowo podkreśla jego haniebny czyn.

„Przejście przez Morze Czerwone”
Pod obrazem Ostatniej Wieczerzy znajduje się mozaika przedstawiająca starotestamentalne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. O. Rupnik utożsamia Mojżesza prowadzącego i wyzwalającego lud Boży z samym Janem Pawłem II. Dzieło to łączy się z jeszcze innym wyzwoleniem. Nad rozpostartymi falami Morza Czerwonego widzimy anioła, który otwiera kraty więzienne, by uwolnić Apostołów Piotra i Pawła. Widzimy jak apostołowie kroczą po wodzie. Możemy zauważyć również podobieństwo między Mojżeszem i aniołem – obaj wykonują podobny gest ręki. Oba wydarzenia biblijne nawiązują zarówno do nauczania Jana Pawła II zawartego w encyklice Redemptor Hominis nt. wolności, ale i jego nauki czy gestów, które Papież wykonywał.