Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II

Uczniowie klasy VII wykonywali prezentacje multimedialne i plakaty przedstawiające naukę św. Jana Pawła II, którą głosił w czasie swoich pielgrzymek. Oto niektóre z ich prac.